PILOT | Díl 6 – Poznámky, poznámky a zase jen poznámky

Pilot_poznamky (kopie)Ve většině diářů na trhu se nenajde příliš velký prostor na poznámky. PILOT má na ně vyhrazených 44 stran!

Chcete mít přehled ve svých poznámkách? Indexujte a věďte si strukturu!

Poznámkovou a diářovou sekci odděluje nažloutlý papír s INDEXem. Tato stránka slouží k evidenci zaznamenaného, neboť každá poznámková stránky má prostor pro číslování / indexaci. Jak tohoto využívat najdete níže.

TIP: INDEX by měl obsahovat označení stránky a klíčová slova vystihující podstatu poznámky. Někteří si připojí za index i datup záznamu pro lepší orientaci.

Jak stránky INDEXovat?

Je na vás, jak budete poznámkovou oblast využívat. Naše doporučení zní – využívejte poznámkový prostor PILOTa pouze pro poznámky týkající se aktivit vedených v PILOTovi, tzn. na projekty, úkoly, a poznámky týkající se konkrétních aktivit.

Potřebujete-li vést poznámky z jednání, porad a jiných oblastí, pak doporučujeme pořídit samostatný notes na tyto poznámky.

Dle vámi zvolené struktury poznámkové oblasti lze v zásadě použít 2 přístupy indexace stránek:

  • klasické průběžné číslování od 1 do 44
  • rozdělení poznámek např. na naše známé 4 oblasti – po 11 stránkách. Index stránky následně vést ve formátu "označení sekce + číslo stránky – např. P01 – P11 (pro pracovní oblast).

TIP: Pokud si pořídíte zvláštní notes na poznámky z jednání, můžete podobný způsob indexace zvolit i v něm. Následně do PILOTa či svého diáře k termínu sch dopsat tento Index a víte přesně, kde najdete poznámku k dané schůzce.

 

Díl 5 | Hodnocení                              KOUPIT PILOTA